Blog kế toán

Thời hạn lưu trữ tài liệu, chứng từ kế toán

Thời hạn lưu trữ tài liệu, chứng từ kế toán

Thời hạn lưu trữ tài liệu, chứng từ kế toán loại 05 năm, 10 năm và vĩnh viễn được quy định tại Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định 174/2016/NĐ-CP cụ thể như sau: Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 5 năm 1. Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế...

Những việc cần làm khi lập báo cáo tài chính 2022

Những việc cần làm khi lập báo cáo tài chính 2022

Bài viết này nhằm hướng dẫn, hỗ trợ cho các bạn kế toán chưa có kinh nghiệm đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ, nơi đó thường không có quy trình kế toán hoàn chỉnh và các hoạt động nhập, xuất, thu, chi... thường được thực hiện trực tiếp bởi những người quản lý...

Nào Ta Cùng Học! 

Tìm hiểu các khóa học và đừng ngần ngại đăng ký học miễn phí. Bạn sẽ nhận thông báo về các khóa học sắp mở sau khi bấm đăng ký.

0906 502065 - 02583 502065

lienhe@huongdanketoan.com