Lệ phí môn bài 2023 đối với doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh

Lệ phí môn bài 2023 đối với doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh

Bài viết này nhằm cung cấp thông tin tổng hợp về lệ phí môn bài cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh. Để tìm hiểu thông tin đầy đủ, hãy đọc các văn bản quy định về lệ phí môn bài. Nếu bạn phát hiện sai xót, vui lòng góp ý cho tác giả bằng cách gửi góp ý...
Danh sách 39 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam

Danh sách 39 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam

Ngày 19/11/2022, Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) ban hành Thông báo 357/TB-DNL công bố danh sách các nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam. Hiện đã có 39 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế gồm: Microsoft Regionnal Sales Pte Ltd;...
Giao dịch liên kết, một góc nhìn khác

Giao dịch liên kết, một góc nhìn khác

Hơn 2 năm qua kể từ khi Nghị định 132/2020 ban hành hạn chế gian lận thuế trong các giao dịch liên kết dẫn đến nhiểu chủ doanh nghiệp, kế toán bức xúc khi cơ quan thuế giải đáp, hướng dẫn xác định doanh nghiệp vay ngân hàng là giao dịch liên kết nên loại chi phí lãi...