Khi doanh nghiệp của bạn muốn quảng cáo trên Google, Facebook, TikTok và muốn được trừ chi phí khi tính thuế thì cách đơn giản nhất là thuê một đơn vị truyền thông trong nước thực hiện dịch vụ này cho mình và yêu cầu họ xuất hóa đơn.

Trường hợp nếu doanh nghiệp của bạn tự thực hiện thì hiện nay điều này cũng đã dễ dàng hơn bởi vì các đơn vị nước ngoài này đều đã đăng ký nộp thuế tại Việt Nam.

Trước tiên, doanh nghiệp bạn cần đăng ký tài khoản quảng cáo với Google, Facebook, TikTok bằng thông tin doanh nghiệp. Nếu các dự án quảng cáo của doanh nghiệp bạn từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp bạn cần phải mở tài khoản thẻ tại ngân hàng và dùng tài khoản này để thanh toán.

Google, Facebook, TikTok sẽ xuất hóa đơn cho doanh nghiệp bạn theo thông tin đã đăng ký tài khoản quảng cáo và bạn có thể sử dụng hóa đơn này để khai thuế bình thường.

Một số nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký nộp thuế tại Việt Nam như: Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netfix, Apple, Blizzard Entertainment Inc, Educational Testing Service, LinkedIn Singapore, Ezviz International Limited…

Trường hợp nếu doanh nghiệp bạn sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài chưa đăng ký nộp thuế tại Việt Nam thì doanh nghiệp bạn cần tiến hành thủ tục khai và nộp thuế nhà thầu cho các dịch vụ này.

Danh sách 39 nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam (19/11/2022)

Vui lòng gửi ý kiến, đánh giá hoặc đóng góp cho tác giả trong phần bình luận.