Blog kế toán

Giao dịch liên kết, một góc nhìn khác

Giao dịch liên kết, một góc nhìn khác

Hơn 2 năm qua kể từ khi Nghị định 132/2020 ban hành hạn chế gian lận thuế trong các giao dịch liên kết dẫn đến nhiểu chủ doanh nghiệp, kế toán bức xúc khi cơ quan thuế giải đáp, hướng dẫn xác định doanh nghiệp vay ngân hàng là giao dịch liên kết nên loại chi phí lãi...

Nào Ta Cùng Học! 

Tìm hiểu các khóa học và đừng ngần ngại đăng ký học miễn phí. Bạn sẽ nhận thông báo về các khóa học sắp mở sau khi bấm đăng ký.

0906 502065 - 02583 502065

lienhe@huongdanketoan.com