Giao dịch liên kết, một góc nhìn khác

Giao dịch liên kết, một góc nhìn khác

Hơn 2 năm qua kể từ khi Nghị định 132/2020 ban hành hạn chế gian lận thuế trong các giao dịch liên kết dẫn đến nhiểu chủ doanh nghiệp, kế toán bức xúc khi cơ quan thuế giải đáp, hướng dẫn xác định doanh nghiệp vay ngân hàng là giao dịch liên kết nên loại chi phí lãi...