Những việc cần làm khi lập báo cáo tài chính 2022

Những việc cần làm khi lập báo cáo tài chính 2022

Bài viết này nhằm hướng dẫn, hỗ trợ cho các bạn kế toán chưa có kinh nghiệm đang làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ, nơi đó thường không có quy trình kế toán hoàn chỉnh và các hoạt động nhập, xuất, thu, chi… thường được thực hiện trực tiếp bởi những người quản...
Giao dịch liên kết, một góc nhìn khác

Giao dịch liên kết, một góc nhìn khác

Hơn 2 năm qua kể từ khi Nghị định 132/2020 ban hành hạn chế gian lận thuế trong các giao dịch liên kết dẫn đến nhiểu chủ doanh nghiệp, kế toán bức xúc khi cơ quan thuế giải đáp, hướng dẫn xác định doanh nghiệp vay ngân hàng là giao dịch liên kết nên loại chi phí lãi...