Danh sách 39 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam

Danh sách 39 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam

Ngày 19/11/2022, Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) ban hành Thông báo 357/TB-DNL công bố danh sách các nhà cung cấp nước ngoài đăng ký thuế tại Việt Nam. Hiện đã có 39 nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế gồm: Microsoft Regionnal Sales Pte Ltd;...